S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

     Odstúpenie od zmluvy PE

-
-
Vzorový formulár - Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) Spotrebiteľ/spotrebitelia*:
-
Meno a priezvisko, titul: .......................................................................................................................
-
Trvale bytom: ......................................................................................................................................
-
Tel. č.: .............................................................
-
E-mail: ............................................................. (ak je spotrebiteľov viac, skopírujte tento odsek podľa ich počtu) týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy uzavretej s predávajúcim: Prime Europe, s.r.o., sídlo: Doležalová 15, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52437892, DIČ: 2121035686, IČ DPH: SK2121035686.
-
Číslo dodacieho listu: ..................................................
-
Číslo objednávky: .......................................................
-
Dátum objednania/dátum prijatia: ../..............................
-
Označenie vráteného tovaru: ..............................................................................................................
-
Kúpna cena má byť vrátená: Bezhotovostným prevodom: na bankový účet číslo: ............................................................................................................. ???IBAN
-
.................................................................................., SWIFT: ....................................... Iným spôsobom: ......................................................................................................................
-
V.............................., dňa ............................
-
-
...................................................................... podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podávate v listinnej podobe) (*nehodiace sa prečiarknite)
-
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY: 1. Právo na odstúpenie od zmluvy Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese: Doležalová 15, 821 05 Bratislava, Slovenská republika alebo
-
Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.  Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

ODVlYTc4